Martnasgjest 2022

2022: er Frivillighetens år.

Hvert år i 35 år har lag og organisasjoner lagt ned en formidabel dugnadsinnsats for å få til Rennebumartnan. Uten den innsatsen hadde vi ikke fått det til. Derfor er det i år representanter for de frivillige som er årets Martnasgjester, og som skal få æren av å åpne Rennebumartnan fredag 12. august kl. 11.00.