Rennebumartnan 2022

Mot lysere tider!

Det har vært svært krevende for mange av oss de to siste årene - Ikke minst for kulturarrangører, og for mange av dere som vi er så heldige å ha som utstillere på Rennebumartnan. Mange har også vært helt avskåret fra å kunne oppleve og delta på kulturarrangement.
Selv om vi ikke er helt ferdig med koronapandemien, så ser vi nå at det går mot lysere tider, og at det åpner seg muligheter for igjen å kunne arrangere en fullskala Rennebumartna 12.-14. august 2022.
Vi har nå åpnet opp for at utstillere kan søke om plass på årets Rennebumartna, og søknadsfristen er 1. april. I tillegg starter vi nå opp arbeidet med å utvikle innholdet i årets arrangement. Vi lover å holde dere oppdatert etter hvert.

Vi håper at riktig mange noterer seg 12.-14. august 2022 i kalenderen, til et besøk på årets Rennebumartna. Hjertelig velkommen!

Du kan også følge oss på Facebook!