Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

  Viser saker i kategorien 'historie'

23.10.2016

Øystein Aagenæs er død

Øystein Aagenæs er død

Øystein Aagenæs er barneoverlegen som i 1975 tok initiativet til å bygge opp og samle behandling for CF på Aker sykehus i Oslo. Før dette fantes det behandlingsmiljøer med få pasienter rundt om i landet, men ikke egne CF-avdelinger. Aagenæs døde mandag 17. oktober 2016, 91 år gammel.

Les mer


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen