Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nye idéer for et moderne likemannsarbeid


Likemenn
06.05.2013
Sharon Gibsztein

shildFitje2012fotoKariOilvutsnitt300px2

NFCFs nyoppnevnte likemannskoordinator Åshild Fitje og likemann Anna Marie Jensen har nettopp deltatt på FFOs kurs for likemenn. De kommer tilbake med mange nye ideer for likemannsarbeidet i NFCF. Foto: Kari Oliv

 

 

Sammen med ca 30 andre likemenn fra 17 organisasjoner deltok de på et program som vekslet mellom forelesninger og gruppearbeid. Kurset belyste likemannsarbeid fra ulike vinkler:

  • hva likemannsarbeid er
  • hvorfor likemannsarbeid er viktig arbeid for pasientforeninger
  • likemannsarbeid som en del av organisasjonsutvikling
  • hovedutfordringer i den enkelte organisasjon

Kurset fant sted på Hotell Opera i Oslo 27.-28. april.

 

Være en lytter
Anna Marie Jensen (lite bilde til høyre) (som også er nestleder i NFCF) er ny likemann av i år og deltok på kurset som en del av den obligatoriske opplæringen NFCFs likemenn skal ha. Hun sier om kurset at:

 - Å være på et likemannskurs, der 17 forskjellige diagnoser var representert, Viktig informasjon fra NFCF.ga et perspektiv på hvor vidt begrepet ”likemann” er. Man får litt perspektiv, og skjønner at det må være forskjeller når medlemstallene i foreningene varierte fra 60 til 45 000.

Jeg sitter igjen med en følelse av at en likemann må forholde seg til veldig mye forskjellig, og handle i tråd med situasjonen.

Man skal absolutt være en lytter, en arena der den som trenger det kan få bruke tid på å få snakke om følelser og tanker. Man kan også fungere som rådgiver i hverdagen, men absolutt ikke når det gjelder juridiske eller medisinske spørsmål.

Som likemann må man kjenne sin egen begrensning, vite når man skal sende ”ballen” over til noen andre.

 

Vil du snakke med en av NFCFs likemenn? Finn din likemann på likemannslisten, eller ta kontakt med koordinator Åshild Fitje, så kan hun hjelpe deg med å finne en som passer for deg og ditt behov.

 

Nye idéer for et moderne likemannsarbeid
Likemannskoordinator Åshild Fitje uttaler at det er interessant å få innsikt i hvordan andre organisasjoner driver sitt likemannsarbeid:

 - Jeg har fått ideer til organiseringen av likemannsordningen vår og tips om ulike aktiviteter det er mulig å ha innenfor likemannsordningen.

Selv om organisasjonene er ulike er mange av utfordringene de samme; det er viktig å ikke bare gjøre det samme år etter år, men tenke over hva som trengs, hva som medlemmenes faktiske ønsker.

Likemannskorpset må kunne endres utfra organisasjonens og medlemmenes behov til enhver tid. Det må settes krav til aktivitet og engasjement hos likemennene, og likemennene må føle seg ivaretatt av organisasjonen.

De fleste organisasjonene opplever at likemannsordningen er i endring utfra nye sosiale medier og internett. Dette er et av områdene NFCF må vurdere når retningslinjer for likemenn skal gjennomgås av styret i løpet av året

 

Delta på FFO-kurs!
Åshild Fitje oppfordrer for øvrig alle som er likemenn til å delta på kurs i regi av FFO:

 - Her er det mye lærdom å hente om rollen som likemann, enten man er ny eller gammel i tillitsvervet. Og så treffer man mange spennende mennesker med masse erfaring og kunnskap.

 

Nye regler for likemannstilskudd på trappene
Det er kommet forslag om at likemannstilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner skal endres fra 2014. Dette kan få konsekvenser for hva hvor mye penger NFCF vil få til likemannsaktiviteter som trivselshelger osv.

 

Tilskuddet er foreslått omlagt slik at det skal inngå i driftstilskuddsordningen. Tilskuddet skal da beregnet utfra aktiviteter året før (altså i år) Foreslåtte poengskalaer for ulike former for likemannsaktiviteter er ”telefontjeneste,besøkstjeneste, kurs, samtalegrupperog antall likemenn.

 - Så nå er det uhyre viktig at all likemannsaktivitet i NFCF tallfestes og registreres i løpet av dette året, sier Åshild Fitje.

Hun forsetter:

 - Vi er en liten organisasjon i den store sammenhengen og vi må passe på at vi ikke mister viktig kroner til arbeidet vårt. Likemannsarbeidet er limet i organisasjonen; det er gjennom disse aktivitetene at menneskene i ”CF-familien” møtes og utveksler erfaring av det å leve med CF.

 

Mer om NFCFs likemannsordningen - hva er det, hvem er vi og hva kan vi hjelpe deg med 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Viatris Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen