Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Søkeresultat

14 Treff på "genterapi".


Veien mot en mulig genterapi

19.02.2013

I Storbritannia pågår for tiden arbeid med å teste ut genterapi for CF. Studien utføres i regi av UK Cystic Fibrosis Gene Therapy Consortium. Bildet viser et nedfrosset glass som inneholder friske CFTR-gener (www.cfgenetherapy.org.uk).   Det er forsket mye på genterapi de siste 20 årene. Poenget med genterapi er å få fraktet friske gener inn i aktuelle celler så man enten kan kurere, forhindre eller bremse sykdomsutvikling. Ved CF er det først og fremst cellene i luftveiene man ønske...

Les mer


Knekket koden for en mulig genterapi?

05.04.2014

På helgens Opplæringsdag i Stjørdal fortalte Olav Trond Storrøsten at man i Storbritannia nå ser ut til å ha knekket koden i forhold til genterapi for CF. Storrøsten er leder ved Norsk senter for cystisk fibrose.   Tidligere har forsøkene med inhalert genterapi blant annet gitt bivirkningsproblemer som lungebetennelser. Dette problemet kan man nå ha klart å redusere, rapporterte Storrøsten. Studien med å teste genterapi på pasienter utføres i regi av UK Cystic Fibrosis Gene Therap...

Les mer


#ECFCS2018: Behandlingsformer på forskningsstadiet: mRNA, påvirke ENaC-kanalen

08.08.2018

... medisinutviklingsprosjekter har handlet om å korrigere CFTR på en eller annen måte. Nå retter forskerne blikket også mot andre kanalproteiner som kan tenkes å påvirke saltbalansen og feilen i saltkanalene. I tillegg jobbes det med ulike typer genterapi. Les oppsummeringen fra den europeiske CF-konferansen 2018. Oppdatert 12. august 2018 Denne teksten er oversatt og tilrettelagt til norsk fra en artikkel skrevet av en tysk CF-lege for den tyske CF-foreningen.   Det er mulig å aktivere...

Les mer


Genterapi for CF: FDA godkjenner oppstart kliniske studier

14.12.2022

Nå i desember har FDA gitt Vertex tillatelse til å starte opp kliniske studier på genterapi med mRNA for CF. Den mulige behandlingen er rettet mot de som ikke kan bruke CFTR-modulatorbehandling som Kaftrio, Orkambi, Symkevi og Kalydeco. Disse nye kliniske studiene er et samarbeid mellom selskapene Moderna og Vertex. Denne nye mulige behandlingsformen er først og fremst rettet mot de rundt 5000 personene med CF på verdensbasis som ikke kan bruke eksisterende CFTR-modulatorbehandling (Kaftri...

Les mer


Konferanse: CF-kur for alltid?

26.07.2016

... første i sitt slag og het New Technologies Advancing Toward a One-Time Cure og ble organisert av amerikanske Cystic Fibrosis Foundation. Her møttes 100 forskere og CFFs mål er å legge grunnlaget for viktige samarbeidsprosjekter i årene fremover.   Genterapi – et puslespill De siste årenes arbeid med CF-gener og mutasjoner har vist at å få til en genterapi for CF er svært komplisert. Mange ulike faggrupper må samarbeide for at man skal kunne finne den mest effektive måten å korrig...

Les mer


Delresultater for mulig genterapi-inhalasjon ventet i oktober

29.08.2016

QR-010 er en mulig genterapi som er under tidlig utprøving. Virkestoffet er tenkt gitt som en inhalasjon via forstøver. Tidlige testdata er ventet på den Nord-amerikanske CF-konferansen, NACFC, i oktober i år.   Produsenten tester nå selve konseptet for virkestoffet QR-010, det vil si om virkemåten er liv laga. Så langt har de bevist at virkemåten er effektiv både i laboratoriet, in vitro, og in vivo, dvs på levende organismer. NACFC 2016 foregår 27.-29. oktober, og Norsk senter for...

Les mer


Medikamentnytt

... fordi disse legemidlene er spesialutviklet for bestemte mutasjoner og bare virker på disse. Denne gruppen medikamenter påvirker CFTR-proteinet, og kalles derfor CFTR-modulatorer, fordi de gjenoppretter CFTR-proteinets funksjon helt eller delvis.   Genterapi og stamcellebehandling Internasjonalt forskes det intenst for å kunne få frem en endelig kur for cystisk fibrose. CRISPR/cas9 og lignende metoder er sentrale her. Andre viktige begreper er stamceller, pluripotente stamceller og vektorer...

Les mer


Viktig skritt nærmere genterapeutisk behandling for CF

17.08.2015

Britiske forskere har bevist at det går an å gi genterapi for CF ved hjelp av inhalasjonsmedisin. Fase 2b-studien er ledet Professor Eric Alton, bildet, og er omtalt i velrennomerte The Lancet Respiratory Journal. Denne type behandling vil kunne brukes uavhengig av hvilken type mutasjon man har. Oppdatert januar 2016  Professor Eric Alton og hans team har sett på hvordan man kan inhalerere friskt CFTR-protein. I studien er de friske CFTR-proteinene puttet inn i en slags fettbobler - liposom,...

Les mer


Fag og forskning

... CF-kvinne bør alltid kontakte sitt medisinske team for medisinsk bistand og råd om å få barn FØR man setter i gang "produksjonen". Ta gjerne kontakt med Norsk senter for cystisk fibrose.  - Årsaksbehandling (kausalbehandling) Tidsskriftet 2001: Genterapi ved monogent arvelige sykdommer av K H Ørstavik J Apold I USA arbeides det med å fremstille flere varianter av årsaksbehandlende (i motsetning til symptombehandlende) medikamenter – se Kalydeco godkjent for salg i USA på cfnorg...

Les mer


Nyfødtscreening

... CF, er blitt utviklet. Disse, som kalles CFTR-modulatorer, er foreløpig kun tilpasset spesifikke mutasjonsgrupper, men i årene fremover regner vi og helsepersonell med at det vil komme mange nye slike medisiner. I tillegg drives det forskning på genterapi, stamceller, nye ulike typer antibiotika, proteinbindinger og mye annet. Den viktigste oppgaven dere som er foreldre har, er å gjennomføre den forebyggende behandlingen CF-helseteamet har anbefalt, slik at barnet har en aktiv og frisk...

Les mer


Side 1 av 2

Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen