Martnasmagasinet

Martnasmagsinet 2019 – her kan du lese ALT om årets Rennebumartna!

Magasinet er på 32 sider og et opplag på 83.000, og les den her som ePaper (produsert av Adresseavisen).

Martnasmagasinet er produsert i samarbeid med Mediaprofil AS.