Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Rennebumartnan 2021 - OMSTART

Rennebumartnan 2021 OMSTART!

To år på rad har vi på grunn av den uforutsigbare situasjonen knyttet til koronapandemien, måttet avlyse Rennebumartnan. Nå ser det likevel ut til at samfunnet kan åpnes opp mer og mer. Med god støtte fra Fylkeskommunen, Rennebu kommune, Sparebank1 SMN og Kraftlaget inviterer vi derfor til Rennebumartnan 2021 Omstart 5. – 7. november. Som i alle år ønsker vi også denne gangen å fokusere på håndverk i tradisjon og ny design, kunst og småskala mat.


Mange utstillere har behov for arenaer for salg og markedsføring av produkter, og mange har uttrykt behov og ønske om å kunne møtes for å utveksle erfaringer i lys av den perioden vi har vært og er inne i.Når vi inviterer  til å delta på Rennebumartnan Omstart, så presiserer vi at vi denne gangen legger til rette for et mindre, enklere og rimeligere arrangement. Vi ønsker å bruke Rennebuhallen til utstillere innenfor håndverk, kunst og design, og parkeringsplassen utenfor hallen til boder/telt for småskala matprodusenter. Vi jobber også for å tilrettelegge for håndverksaktiviteter for publikum, og et begrenset kulturprogram. Tilbud om mat og drikke både til publikum og utstillere blir det også.

Nasjonale/regionale og lokale smittevernstiltak vil bli ivaretatt, og vi håper at restriksjonene letter mer og mer, slik at dette kan gjennomføres på en forsvarlig og hyggelig måte.


Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 2021 - OMSTART!

Du kan også følge oss på Facebook!