Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Knivkonkurranse

Rennebumartnan i samarbeid med Trønderkniv,
inviterer til nasjonal knivkonkurranse 10. - 12. august 2018

 

Kniver: Staskniv, Brukskniv, Hornkniv *,
Kunst og design ** og Åpen klasse ***

* Hornkniv: Halv- eller helhornskniv; samekniv eller samisk inspirert kniv hvor minst én av delene er laget av horn.
Resten av knivstellet skal være lagd av tre eller lær. Det er tillatt med innlegg av edle eller uedle metaller og annen pynt/dekor som er naturlig på slike kniver og slirer. Det kan benyttes valgfritt bladtype.

** Kunst og design: Innsendt objekt må bestå av et knivblad påmontert et skaft.
Det er ingen krav til funksjonalitet som kniv. Det er ikke noe krav om slire.
Originalitet og design vil være bedømmingskriterier i tillegg til håndverksmessig kvalitet.

*** Åpen klasse: gjelder kniver som helt klart ikke kan plasseres i de andre klassene.

Knivblad: Laminerte blad, Helstålsblad og Mønstersmidd blad

Deltagerne kan levere to kniver/to blad i hver klasse.
Man kan utrykke ønske om hvilken klasse kniven skal bedømmes i, men dommerne står fritt til å bedømme kniven i den klassen de finner naturlig.

Premiering: Det deles ut 1. 2. og 3. premie i form av diplom.
Vinneren i hver klasse, også knivblad, får i tillegg til diplom pengepremie pålydende kr 1.000,-
Beste kniv uansett klasse, premieres med kr 5.000,- og blir kåret til ”Årets Rennebukniv”.

Det betales kr 300,- for første innsendte kniv og 150,- for påfølgende kniv/blad
Knivene/bladene sendes til Trønderkniv v/ Knut Svendsen, Odenseveien 17, 7020 Trondheim
Deltageravgiften innbetales på konto 4200 14 37822 senest innen innleveringsfristen 01.06. 2018

Knivene vil bli stilt ut under Rennebumartnan.
Premieutdeling lørdag kl. 12.00 på Utescenen.
 
Rennebumartnan og Trønderkniv ønsker alle velkommen til å delta!

 

Her kan du laste ned innbydelsen i pdf!